2021 Term Dates

Term Dates

 

Term 1: 

January 27th - April 1st

***Students start back Thursday 28th January***

Holidays: April 2nd- April 18th

 

Term 2:

April 19th - June 25th

Holidays: June 26th - July 11th

 

Term 3:

July 12th - September 17th

Holidays: September 18th - October 3rd

 

Term 4:

October 4th - December 17th

Holidays: December 18th - Januarty 31st